Na co przeznaczana jest miesięczna składka darczyńcy?

Składka w całości przeznaczana jest na utrzymanie dziecka, w tym czesne, wyżywienie w postaci śniadania i obiadu, mundurek oraz przybory szkolne.

Czy darczyńca może dodatkowo wesprzeć swojego podopiecznego ?

Darczyńca nie musi, ale może dodatkowo wesprzeć dziecko. Zdarzyła się sytuacja, kiedy jeden z podopiecznych potrzebował nowej pary okularów, wtedy darczyńca zdecydował się wesprzeć ten zakup. Oczywiście nie ma takiego obowiązku.

Jaka jest częstotliwość opłacania składki przez darczyńcę ?

Składki na dziecko są opłacane przez darczyńcę raz w miesiącu, przez 12 miesięcy w roku. Roczne koszty czesnego i utrzymania są podzielone na dwanaście równych części.

Do czego zobowiązuje się darczyńca przy adopcji na odległość? Jak długo muszę wpłacać?

Darczyńca podejmuje moralne zobowiązanie, wyrażone poprzez deklarację, nie jest ono natomiast wiążace prawnie. Chcielibyśmy, aby darczyńca został z dzieckiem przez minimum jeden rok szkolny.

Co się dzieje jeżeli darczyńca zrezygnuje z opieki nad dzieckiem?

Fundacja od razu rozpoczyna poszukiwania nowego darczyńcy, aby wsparcie mogłoby kontynuowane, a nauka przebiegałą w sposób ciągły.

Czy osoby działające w fundacji pobierają wynagrodzenie?

Wszyscy, włącznie z członkami zarządu pracują non-profit. 

Czy składka miesięczna na utrzymanie dziecka w szkole lub przedszkolu zawiera koszty administracyjne?

Nie, składka na koszty administracyjne jest pobierana oddzielnie i widnieje jako odrębna pozycja w deklaracji darczyńcy i jest zależna od projektu, ale nigdy nie przekracza 10% całości. Opłaty te są związane niezbędnymi wydatkami tj.: utrzymaniem serwisu IT (hosting, domena), kosztami finansowymi (opłaty bankowe), kosztami biurowowymi (znaczki pocztowe, koperty).

Skąd pochodzi fundusz założycielski?

Fundusz założycielski został w całości wpłacony przez założyciela fundacji, który chciał w ten sposób rozpocząć działalność pomocową i włączać w nią w inne osoby.